جدید:تیزر استریل با گاز اتیلن اکساید تولیدات پارساکارا الکتریک دانش بنیان صنعتی طراحی و ساخت RTU

دانش بنیان صنعتی

شرکت صانیع الکترئنیک پارسا کارا موفق به اخذ رتبه شرکت های دانش بنیان صنعتی شده است. طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی-مدارات RTU برای حفاظت کاتدیک و طراحی و ساخت سیستم های کنترل CNG محصولات دانش بنیان شرکت پارسا کارا محسوب میشود.

ادامه مطلب

طراحی و ساخت RTU

طراحی و ساخت RTU جهت استفاده در سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز

ادامه مطلب

اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی در صنایع مختلف