راه اندازی سایت استریل پارساکارا طراحی و ساخت RTU دانش بنیان صنعتی تولیدات پارساکارا الکتریک

طراحی و ساخت RTU

طراحی و ساخت RTU جهت استفاده در سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز

ادامه مطلب

دانش بنیان صنعتی

شرکت صانیع الکترئنیک پارسا کارا موفق به اخذ رتبه شرکت های دانش بنیان صنعتی شده است. طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی-مدارات RTU برای حفاظت کاتدیک و طراحی و ساخت سیستم های کنترل CNG محصولات دانش بنیان شرکت پارسا کارا محسوب میشود.

ادامه مطلب

اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی در صنایع مختلف


Untitled 1

طراحی و ساخت RTU جهت استفاده در سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Untitled