شما اینجا هستید: صفحه اصلی ارتباط با شرکت درباره شرکت پرو‍ژه هاي اجرا شده

لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت پارساکارا

تاريخ اجرا کارفرما عنوان پروژه رديف
1376-77 بنياد اتوماسيون دستگاه بسته بندي خرما 1
1376-77 صنايع شير اتوماسيون دستگاه بسته بندي لبنيات 2
1376-77 كت كوت اتوماسيون دستگاه بسته بندي آنژيوكت 3
1376-77 وريد اتوماسيون دستگاه بستهبندي سرنگ 4
1376-77 ايلام سرنگ اتوماسيون دستگاه استريل 5
1376-77 صنايع شير اتوماسيون پركن روتاري لبنيات 6
1378 سوپا سيستم كنترل و مانیتورینگ استریل 7
1379 سوپا اتوماسيون دستگاه مونتاژ ست سرم 8
1380 سرمسازي رازي بازسازي و اتوماسيون دستگاه فريزدراير 9
1380-85 پارس كمپرسور توليد سيستم كنترل و خطاياب كمپرسورهاي اسكرو 10
1381 پارس وكيوم اتوماسيون دستگاه روتاري توليد قطعات پلاستيكي 11
1381 شركت متروي تهران سيستم كنترل و مانيتورينگ واگن هاي مترو 12
1382 واگن پارس سيستم سرعت سنج قطار 13
1382 پارس کمپرسور تابلو برق و کنترل CNG طرح اینتر مگ 14
1382 نصر آسمان سيستم كنترل و مانيتورينگ اتوكلاوبيمارستاني 15
1382 کاوشیاران ساخت  RTUوLTU 16
1383 كيهان طب سيستم كنترل و مانيتورينگ استريل 17
1383 كيهان طب اتوماسيون دستگاه بسته بندي نخ جراحي 18
1383 فولاد مباركه ايرتيك سيستم كنترل كمپرسورهاي متوالي 19
1383 پارس کمپرسور ساخت 43 دستگاه تابلو کنترل درایر CNG 20
1383 موسسه رازی سیستم کنترل و مانیتورینگ سالن های پرورش حیوانات 21
1383 صنايع دفاع سيستم ذخيره سازي اطلاعات پروازي 22
1383 صنايع دفاع سيستمRTU , LTUو لانچر و بردهاي جعبه سياه 23
1383 هوراطب سیستم کنترل و مانیتورینگ استریل با گاز اتیلن اکساید 24
1383 هوراطب انتقال استریل 25
1383-84 IFCO سيستم كنترل و مانيتورينگ كمپرسورهاي سايت سوخت رسانيCNG 26
1384 حميل سيستم كنترل و مانيتورينگدستگاه بسته بندي پنير 27
1384 هورا طب سيستم كنترل و مانيتورينگدستگاه استريل 28
1384 دارو پلاستيك سيستم كنترل و مانيتورينگاستريل 29
1384 مپنا سيستم كنترل و مانيتورينگ كمپرسورهاينيروگاه سيكل تركيبي يزد 30
1384 پروتکسان سیستم کنترل بویلر کمکی نیروگاه یزد 31
1384 پارس کمپرسور سيستم كنترل كمپرسورهاينيروگاه يزد 32
1384 بازرسي كيفيت و استاندارد ايران سيستم كنترل و مانيتورينگ سالن هاي تست شركت آلايندگي خودرو 33
1384 سازمان تست و سنجش آلایندگی سيستم كنترل سنجش آلایندگی 34
1384 تام خودرو سيستم كنترل و مانيتورينگ اتاقكتست خودرو سمند 35
1384-85 IFCO سيستم كنترل و مانيتورينگ درايرهاي سايتهاي سوخت رسانيCNG 36
1385 کوشا سیستم کنترل دستگاه بسته بندی خرما 37
1385 کمپرسور سازی تبریز ساخت 26 دستگاه تابلو کنترل CNG طرح 5A 38
1385 پارس کمپرسور ساخت 16 دستگاه تابلو قدرتطرح 5B 39
1385 پارس کمپرسور ساخت 10 دستگاه تابلو کنترل طرح  5B 40
1385 پارس کمپرسور ساخت 31 دستگاه تابلو قدرتطرح 5A 41
1385 پارس کمپرسور ساخت 26 دستگاه تابلو کنترل و قدرت ایستگاه های CNG طرحباور 42
1385 پارس کمپرسور ساخت 62 دستگاه تابلو کنترل طرح FTI 43
1385 پارس کمپرسور ساخت 4 دستگاه سیستم کنترل و مانیتورینگ کمپرسورهای ایتوک 44
1385 پارسیان-پارس کمپرسور سیستم کنترل و مانیتورینگ کمپرسورهای نیروگاه کازرون 45
1385 پارسیان- پارس کمپرسور بازسازی سیستم کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 46
1386 آب و فاضلاب شهر تهران ساخت 23 دستگاه تابلو کنترل و مانیتورینگ تصفیه خانه کن 47
1386 کمپرسورسازی تبریز ساخت 79 دستگاه تابلو type 3 به همراه تابلوهای sms 48
1386 نفت پاسارگاد ساخت سیستم کنترل Boiling پالایشگاه تبریز 49
1386 نفت پاسارگاد ساخت 130 دستگاه تابلو کنترل T3و 5Aبه همراه تابلوهای sms 50
1386 کاویا جم ساخت 700 عدد سیستم کنترل کمپرسورهای هوا در 4 مدل مختلف 51
1386 سوپا ساخت و بازسازی سیستم استریل کوچک با گاز ETO 52
1387 کمپرسورسازی تبریز ساخت 43 دستگاه تابلو کنترل T3و 5Aبه همراه تابلوهای sms 53
1387 پارس کمپرسور قرارداد متمم ساخت دستگاه تابلو کنترل T3و 5Aبه همراه تابلوهای sms 54
1387 پارس کمپرسور سری جدید ساخت 16 عدد T3 و 20 عدد 5A و27 عدد SMS 55
1387 آب و فاضلاب شهر تهران سیستم کنترل 6 دستگاه بلویر تصفیه خانه کن 56
1387 آب و فاضلاب روستایی ایلام ساخت تابلو برق و قدرت 11 دستگاه بلویر 57
1387 هواپیما سازی ایران  ساخت 10 دستگاه تابلو کنترل و قدرت ایستگاه CNG 58
1387 تام ایران خودرو ساخت 50 دستگاه تابلو کنترل مکمل ایستگاه CNG 59
1388 شرکت پخش پالایش ساخت سیستم کنترل و مانیتورینگ انبار نفت کرج 60
1388 پارس کمپرسور ساخت 24 دستگاه سیستم کنترل و مانیتورینگ CNG 20 عدد سیستم CNG 61
1388 پارس کمپرسور سیستم کنترل و قدرت 5 ست کمپرسور شرکت گاز 62
1388 آب و فاضلاب شهر تهران سیستم اسکادا و مانیتورینگ تصفیه خانه به همراه اتوماسیون جاروهای جدید و قدیم 63
1388 پارس کمپرسور ساخت 70 ست سیستم کنترل و F&G و مانیتورینگ جایگاههای 1500 CNG 64
1389 کمپرسورسازی تبریز ساخت 50 ست سیستم کنترل و F&G و مانیتورینگ جایگاههای 1500 CNG 65
1389 آب و فاضلاب شهر تهران ساخت سیستم مکانیکال و کنترل کلروفریک تصفیه خانه کن 66
1389 هسا ساخت سیستم کنترل و مانیتورینگ 30 جایگاهCNG 67
1389 آب و فاضلاب شهر تهران قرارداد As Biuld کردن کلیه تابلوهای تصفیه خانه تهران پارس 68
1389 آب و فاضلاب شهر تهران ساخت سیستم کنترل و مانیتورینگ تابلوهای بخش شیمیایی تصفیه خانه کن 69
1389 آب و فاضلاب شهر تهران ساخت سیستم کنترل و راه انداز 21 دستگاه شیر صافی های تصفیه خانه کن 70
1390 آب و فاضلاب شهر تهران سیستم انحلال کلروفریک 71
1390 آب و فاضلاب شهر ری سیستم مونیتورینگ وکنترل شیرهای فشار شکن 72
1390 منطقه 4 انتقال گاز سیستم پایش و کنترل از راه دور ایستگاه های حفاظت کاتدیک 73
1390 شرکت تام ایران خودرو 50 دستگاه تابلوCNG 74
1390 شرکت هسا 60 دستگاه تابلوCNG 75
1390 آب و فاضلاب شهر کرج 10 دستگاه تابلوVSD 76
1390 آب و فاضلاب شهر کرج 23دستگاه تابلوVSD 77
1390 آب و فاضلاب شهر کرج تله متری شهرهای هشتگرد،نظرآباد،چهارباغ،ماهدشت 78
1391 فولاد آلیاژی ایران سیستم کنترل دستگاهسنگ زنی بیلت 79
1391 نفت و گاز اروندان مخازن استراتژیک نفت اروندان 80
1391 آب و فاضلاب شهر کرج تله متری شرق کرج 81
1392 آب و فاضلاب شهر کرج تله متری شهر کوهسار 82
1392 آب و فاضلاب شهر کرج تله متری شهر طالقان 83
1392 سیلانه سبز اتوماسیون دستگاه پر کن 84
1393 فراسکو تابلو های قدرت و کنترل 85
1393 هسا 50 دستگاه تابلو کنترلCNG 86

1393

سیلانه سبز اتوماسیون دستگاه تولیددستمال مرطوب 87
1394 فراسکو تابلو های قدرت و کنترل 88
1394 ذوب آمل تابلو های قدرت و کنترل 89
1394 هورا طب سیستم استریل با گازETOX 90
1394 آب و فاضلاب ایلام تله متری شهر دهلران 91
1396 ماد ساخت و بازسازی سیستم استریل 92
1396 آب و فاضلاب شهر تهران اتوماسیون فیلترهای یال شرقی تصفیه خانه شماره 2 93
1396 آب و فاضلاب شهر تهران اصلاح سیستم اتوماسیون و اسکادا تصفیه خانه شماره 1 94
       
       

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی